Usluge fizičkog obezbeđenja

Subota, 15h i sve je u redu. Hajde da tako i ostane.

Usluge fizičkog obezbeđenja počev od tradicionalnih vidova statičkog obezbeđenja objekata kao što su banke, hotelski, industrijski, poslovni i prodajni objekti, ambasade i rezidencijalni objekti, do modernih “man-tech” koncepata integrisane zaštite svih vaših vrednosti.

G4S u Srbiji trenutno zapošljava više od 3500 službenika obezbeđenja.

Dužnosti zaštite imovine i lica su naš osnovni, ali ne i jedini zadatak – G4S službenici su uvek na raspolaganju i spremni da pomognu korisnicima naših usluga u svim redovnim i vanrednim situacijama. Uvođenjem jasnih procedura rada i izradom pravilnika o unutrašnjem redu, radu i disciplini, službenici obezbeđenja G4S sprečili su veliki broj krađa, oštećenja i otuđenja imovine, nesavesnog i nezakonitog rada, požara, poplava i sličnih incidentnih situacija. Svi objekti fizičkog obezbeđenja povezani su sredstvima komunikacije (mobilna telefonija, radio veza) sa našim Operativnim centrom koji koordinira i prati rad svakog službenika 24h dnevno.

Danas se ništa nije desilo. 

U savršenom svetu, niko ne razmišlja o obezbeđenju na ulazu osim Vas. 

Stotine ljudi dolaze i odlaze ne razmišljajući o Vama ili o dobrom poslu koji radite, ili o tome kako uvek bez problema uspevaju da stignu tamo gde bi trebalo da stignu. 

I to zato što ste Vi odabrali uslugu fizičkog obezbeđenja koja radi. 

Zato što ste izabrali G4S, danas se ništa loše nije desilo. 

Bio je to još jedan sjajan dan.

Kontakt

ZA VIŠE INFORMACIJA:

HEAD OFFICE

VILINE VODE 6 ,11 000 BELGRADE
^