Usluge procesiranja novca

G4S pruža uslugu transporta gotovine i vrednosti svojim klijentima, čime smanjuje direktni rizik pri rukovanju novcem.

G4S pruža usluge prikupljanja gotovine, sortiranja novca, opsluživanja i održavanja bankomata.

Procesiranje novca je jedan od najbitnijih delova rukovanja novcem (Cash Handling-a) za naše klijente (banke, maloprodajne objekte).

G4S svojim klijentima omogućava optimizaciju protoka novca, kao i smanjenje direktnih rizika i troškova pri rukovanju novcem.

Obrada gotovine je veoma bitan deo poslovanja bankarskog i trgovinskog sektora ali zahteva veliko angažovanje vremena i ljudi.

U procesiranje novca spada: prikupljanje gotovine, brojanje, sortiranje-obrada novca (podela na novac za opticaj i za zamenu), usluga opsluživanja bankomata (ATM: brojanje, punjenje kaseta, zamena kaseta).

Maloprodajni objekti se oslobađaju obaveze odnošenja pazara do svojih banaka na dnevnom nivou što dovodi do smanjenja rizika od pljačke, uštede u vremenu prilikom predaje novca u banku i sl. Svaka vrednosna pošiljka je osigurana što pruža maksimalnu sigurnost klijentima.

Kontakt

ZA VIŠE INFORMACIJA:

HEAD OFFICE

VILINE VODE 6 ,11 000 BELGRADE
^