Fizično Varovanje

G4S varnostne rešitve so prilagojene individualnim potrebam vsakega odjemalca z uporabo najustreznejše kombinacije fizičnega varovanja in varnostne tehnologije.

Fizično varovanje poleg osnovnega varovanja premoženja obsega tudi :

  • Intervencija
  • Varnostno receptorska služba
  • Reševanje iz dvigal
  • Varovanje javnih zbiranj in prireditev
  • Varovanje oseb
  • Varovanje letališč

S svojim znanjem, slovenskimi in mednarodnimi izkušnjami, želimo ponuditi čim bolj učinkovite ter strankam prilagojene rešitve varovanja, zato strankam nudimo celotno izvedbo vseh vrst fizičnega varovanja.

Na objektih, kjer G4S d.o.o.  zagotavlja varnostne storitve, naša vloga presega preprosto zagotavljanje dostopa in nadzora izstopa. Neizogibni smo pri zagotavljanju varnosti zaposlenih, izvajalcev in obiskovalcev. Prisotnost in dolžnosti G4S so ključnega pomena za nemoten potek del na objektu naročnika.

Koncept integriranih varnostnih rešitev temelji na dveh preprostih ciljih: podjetje želi stranki ponuditi cenovno najučinkovitejšo možnost, ki je na voljo na trgu, in zastaviti jasne merljive cilje v smislu ustvarjenih koristi.

^