Pôsobnosť G4S na Slovensku

G4S je členom viacerých medzinárodných, národných a regionálnych združení a asociácií

Členstvá G4S

Vedúce postavenie v orgánoch bezpečnostných organizácií

Zástupcovia G4S sú vedúcimi členmi viacerých bezpečnostných organizácií v rôznych krajinách sveta, snažiac sa zlepšiť regulačné prostredie pre tento druh podnikania. 

Korporátne členstvo G4S

G4S je napríklad korporátnym členom rozličných obchodných skupín a think-tankov, vrátane: 

Confederation of British Industry

Hlavný reprezentant britského biznisu

Centre for European Reform

Think-tank zameraný na reformu Európskej únie

Chatham House

Organizácia zameraná na analýzy medzinárodných politických, obchodných a bezpečnostných otázok

Confederation of European Security Services

Európske zoskupenie národných súkromných bezpečnostných spoločností (G4S je členom viacerých národných asociácií)

European Security Transport Association

Representant priemyslu logistiky finančných hotovostí v Európe

Ligue Internationale des Sociétés de Surveillance

Asociácia súkromných bezpečnostných organizácií z celého sveta

V rámci Slovenskej republiky je spoločnosť G4S členom Slovenskej Komory Bezpečnostných Služieb.

Osvedčenie o členstve v SKSB

^