Portfolio en samenwerking

G4S biedt voor de sector zorg en welzijn diverse vernieuwende en innovatieve producten en programma’s. Onze doelgroep is te vinden in diverse domeinen van de zorg.

Voor de Nederlandse markt bieden we de volgende door ministeries en landelijke autoriteiten erkende oplossingen:

  • Sociaal trainingsprogramma
  • Casemanagement: een exclusieve teamaanpak om re-integratie en rehabilitatie te organiseren.
  • Ambulante teams: diverse, vaak op maat, ingerichte teams van begeleiders en specialisten die complexe zorgvragen kunnen beantwoorden en de schakel vormen tussen justitie, zorg en woonomgeving.
  • Behandeling en zorg: voor diverse PGB opdrachtgevers leveren wij de totale zorgorganisatie of personeelsinzet en kunnen wij DBC-producten leveren als hoofdaannemer of onderaannemer.
  • Remote care: diverse mogelijkheden van monitoring via smarttelefoons en interactieve software voor begeleiding of tracking van cliënten of hulpverleners. 

Contact

G4S Centralist Alarmcentrale

G4S Zorg en Welzijn

(Inzetbaar)
^