G4S Zorg en Welzijn

Wij richten ons op de mensen die een completer zorgaanbod nodig hebben dan de reguliere zorg kan bieden. Daarbij zijn wij bereid om de echt ingewikkelde vraagstukken op te pakken, juist omdat we daar goed in zijn en er veel ervaring in hebben.

Zorgspecialisten

Al ruim 15 jaar werken onze zorgspecialisten voor mensen die moeilijk te begrijpen gedrag vertonen. Samen met ons netwerk van gespecialiseerde zorgaanbieders begeleiden en behandelen we deze kwetsbare mensen. Zodat zij een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden. Idealiter met een betaalde baan.

Hoe doen wij dat?

Wij zijn vernieuwend en ondernemend in het verbinden en organiseren van nieuwe zorgpaden en programma’s. Wij bieden zelf een deel van de benodigde zorgtrajecten, maar functioneren ook als case manager. In die rol integreren we het bestaande aanbod vanuit de GGZ, de Verstandelijk Gehandicaptenzorg en forensische ambulante zorg.

Door dit adequaat en resultaatgericht te organiseren, bereiken we een snellere (re)integratie in de maatschappij. Dit leidt tot langdurige borging en hechting in de maatschappij van de beoogde doelgroepen en minder kosten voor de gemeente: enerzijds doordat de cliënt geen overlast of schade meer veroorzaakt en anderzijds doordat duurdere zorg of detentie wordt voorkomen of verminderd. Via case management en bewezen methodieken bieden wij diagnostiek, het opstellen van een behandelplan, een basisbehandeling, indien nodig medicatie en, als het echt nodig is, tijdelijke opname in een instelling of een veilige woonomgeving.

Ook bieden we door ons concept ‘beschermde vrijheid’ de mogelijkheid om in bepaalde gevallen mensen - met hun instemming - op een discrete wijze te voorzien van een GPS-toepassing om hen indien nodig te kunnen lokaliseren. Of afspraken te maken over gebiedsbegrenzing. Deze mogelijkheden zijn niet stigmatiserend en zorgen voor meer veiligheid en vrijheid. Dit bieden we door innovatieve en laagdrempelige toepassingen, bijvoorbeeld smartphones die gekoppeld zijn aan onze landelijk meldkamer. Ook zijn wij al jarenlang met succes actief in elektronische controle van mensen met een justitiële maatregel.

Voor wie doen wij dat?

De mensen voor wie wij een specialistisch aanbod hebben ontwikkeld, vertonen moeilijk te begrijpen gedrag door een of meer (ernstig psychiatrische) stoornissen en/of een verstandelijke beperking. Hierbij kunt u denken aan moeilijk opvoedbare jongeren, mensen met gedragsproblemen, mensen met een verstandelijke handicap, maar ook aan (vroeg) dementerenden die zelfstandig wonen.

Onze aanpak biedt het antwoord op vragen waar veel gemeenten en zorgaanbieders geen passend aanbod in hebben ontwikkeld. Daardoor blijven juist de mensen die een completer zorgaanbod nodig hebben onderbelicht, terwijl deze voor hoge kosten en overlast kunnen zorgen. Dankzij onze vijftien jaar ervaring in de VG-sector, de GGZ, Justitie (TBS, JJI’s), Jeugdzorg, Verslavingszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen weten we waar we over praten en hoe je problemen aan moet pakken. Ook werken we in alle regio’s van Nederland en kennen we dus het zorgaanbod in elk gebied. Zo kunnen we optimaal alle zorg organiseren en integreren.

Wat is het resultaat?

De cliënt wordt gestabiliseerd en krijgt maatschappelijk perspectief. De gemeente voldoet aan haar wettelijke verplichting om ook zorg te bieden aan mensen die moeilijk te begrijpen gedrag vertonen. De gemeente heeft lagere kosten voor zorg. Dat komt doordat wij als case manager de specialistische zorg zo kunnen organiseren dat zorgtrajecten korter duren en de resultaten beter worden. In de gemeente is minder sprake van overlast en minder criminaliteit (sommige mensen uit de beschreven doelgroep veroorzaken een bovengemiddeld aandeel in criminaliteit). Zowel tijdens als na onze inzet ervaart u meer veiligheid in uw gemeente.

Contact

G4S Centralist Alarmcentrale

G4S Zorg en Welzijn

(Inzetbaar)
^