Zorg en Welzijn

Zorg voor iedereen, ook als het moeilijk wordt.

G4S Zorg en Welzijn

G4S Zorg en welzijn wil er zijn voor mensen die soms moeilijk te begrijpen gedrag vertonen, dat voortvloeit uit een of meer stoornissen of een verstandelijke beperking. Wanneer zij gebruik maken van zorg, zijn de huidige zorgsystemen en samenwerking daartussen vaak moeizaam. En wanneer deze kwetsbare mensen zorg mijden, ontstaat soms risicovol en overlast gevend gedrag.

Diverse zorginstanties en landelijke en lokale overheden willen en moeten deze mensen hulp bieden, maar weten soms niet goed waar op korte en lange termijn resultaten zijn te behalen. En de door de overheden gecontracteerde zorgaanbieders hebben niet altijd een opmaat gesneden of sector overstijgende oplossing voor dit probleem.

Wij wel: G4S Zorg en Welzijn is een door het ministerie van VWS en Justitie erkende zorgaanbieder en biedt het antwoord op deze vraag. Samen met flexibele en de samenhangende inzet van medewerkers en specialisten kunnen resultaten met en voor de mensen geboekt worden.

Lees meer over:

Contact

G4S Centralist Alarmcentrale

G4S Zorg en Welzijn

(Inzetbaar)
^