Health protection

G4S Health protection

De COVID-19 pandemie heeft op alle organisaties een hevige impact en heeft laten zien dat besmettingsrisico verlammend en beperkend werkt op al het presteren. Nu de beperkende maatregelen worden versoepeld is het nodig de veiligheid van uw klanten, gasten en werknemers extra te waarborgen. Daarvoor zijn maatregelen te treffen waarmee G4S u uitstekend kan ondersteunen met onze Health Protection aanpak: slimme toepassing van technologie gecombineerd met toegesneden veiligheidsoplossingen. Het zijn maatregelen gericht op voorkomen (Prevent), detecteren (Detect) en reageren (Response), allemaal bedoeld om als organisatie het maximale te doen om voort te kunnen zetten onder moeilijke omstandigheden en de veiligheid van iedereen te maximaliseren.

Geen van bovengenoemde maatregelen kunnen het besmettingsrisico reduceren tot nihil. Wel dragen ze ieder op zichzelf en zeker in samenhang eraan bij dat u als organisatie het maximale heeft gedaan om dat risico zo gering mogelijk te maken voor alle aanwezigen in uw pand. Verder dragen deze maatregelen eraan bij dat medewerkers en bezoekers met die wetenschap gerustgesteld naar binnen kunnen gaan én dat uw organisatie dóór kan.
^