Reorganisatie bij G4S Aviation Security

G4S kondigt vandaag aan een boventalligheid te hebben van 150 FTE bij de divisie Aviation Security. Vorig jaar juni is het security concept op de luchthaven aangepast van decentrale naar centrale controle van passagiers wat aanzienlijke efficiency- en procesverbeteringen heeft opgeleverd. G4S heeft in het afgelopen jaar, binnen de afspraken met de sociale partners, verschillende maatregelen genomen om haar organisatie in lijn te brengen met deze nieuwe situatie. De ingrepen blijken echter onvoldoende te zijn.
^