Drones

Moeilijke terreinen of uitgestrekte sites vormen een extra uitdaging als het aankomt op beveiliging. Met een drone is echter geen enkele plaats onbereikbaar en zijn risico’s eenvoudig te spotten. G4S werkt samen met gediplomeerde dronepiloten die deze gespecialiseerde tak van beveiliging in goede banen leiden.

Contacteer ons

Met een drone blijft geen plaats onbereikbaar en geen risico onopgemerkt. De technologie kan worden ingezet voor:

Inspectie

Met een drone kunnen eenvoudig de nodige controles uitgevoerd worden op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bijvoorbeeld windmolens en hoogspanningslijnen. 

Detectie

Voor detectie van bijvoorbeeld mogelijk brand- en gasgevaar of andere risico’s bestaan er speciaal uitgeruste detectiedrones die vanop afstand de risico’s kunnen detecteren.

Monitoring

Dankzij drones kan u hele sites eenvoudig en accuraat in kaart brengen. Dat kan handig zijn voor de bewaking, maar ook als onderzoek of beeldmateriaal voor commerciële doeleinden.

Search & rescue

Drones kunnen ook worden ingezet om mensen in nood snel te lokaliseren. Eens gelokaliseerd kan de controlekamer - die meevolgt via livestream - snel de gepaste reddingsactie starten. 

Concreet voorbeeld: inspectie op grote hoogte

Een goed voorbeeld van hoe drones worden ingezet, is de inspectie van hoge constructies - bijvoorbeeld windmolens of torens. Vaak is het moeilijk om deze constructies te inspecteren en in te schatten of er actie nodig is. Een drone kan soelaas brengen door de toren van bovenaf in beeld te brengen vanuit verschillende hoeken. U kan de beelden veilig bekijken en zo inschatten wat er nodig is.

Een inspectie op hoogte gebeurt in 3 stappen

Stap 1: voorbereiding

Voor het gebruik van drones zijn er bepaalde vergunningen nodig. Dat wordt dus eerst in orde gebracht. Ook bekijken we de site, om zo te zorgen dat de drone straks geen andere werkzaamheden verstoort.

Stap 2: vlucht

De piloot brengt de drone in de lucht en zorgt dat de drone altijd op een veilige afstand blijft van de constructie. Er worden beelden gemaakt vanuit verschillende invalshoeken en vanop verschillende hoogtes, om zo een compleet beeld samen te stellen.

Stap 3: nabeschouwing

Eens de drone weer aan de grond staat, kunnen de beelden bekeken en geïnterpreteerd worden. Zo kunnen we inschatten in hoeverre er verdere actie nodig is. 

Denkt u dat drones ook uw beveiliging ten goede kunnen komen? Maak een afspraak om het samen te bekijken. 

contact

G4S Belgium 

event technics
^