Safety Audit

Een grondige studie om op een kostefficiënte manier de veiligheid voor wat betreft brand, calamiteiten, evacuatie, etc. te verhogen. 

Mogelijke inhoud (te bespreken met de klant):

 • Inplanting, toegangswegen en bluswatervoorraden (hydranten)
 • Compartimentering (brandmuren, branddeuren & brandkleppen)
 • Evacuatieprocedure 
 • Blusmiddelen
 • Automatische blusinstallaties
 • Architecturale elementen
 • Veiligheidsverlichting
 • Nazicht nodige keuringen
 • Branddetectie, handbrandmelders, brandmeldcentrales
 • Automatische sturingen bij brandalarm
 • Automatische doormelding naar meldkamer + verantwoordelijken
 • Signalisatie
 • Aanwezigheid Plannen: Intern & extern noodplan, grondplannen, inplanplantingsplan, etc…
 • Nazicht attesten en getuigschriften

Resultaat

G4S Training & Consultancy Services levert u een rapport op maat af, met daarin een inventarisatie, een risicoanalyse, en diverse modulaire en geïntegreerde kostefficiënte oplossingen. 

Voor Wie

Management & safetyverantwoordelijken van de site.

Vereiste Voorkennis

Geen.

G4S Training & Consultancy Services is een vergunde onderneming voor veiligheidsadvies. Dit kan een argument zijn naar uw verzekeraar. 

 

Contact


G4S Belgium

SECURE CONSULTANCY & SAFETY SOLUTIONS
^