Business Continuity Plan

Een plan dat de te nemen maatregelen vastlegt om in geval van calamiteit de organisatie toe te laten zijn kritieke diensten te blijven leveren op een aanvaardbaar niveau, of deze met deze diensten op een zo snel mogelijk manier opnieuw aan te vatten.

Inhoud 

De inhoud is steeds bedrijfsspecifiek en wordt vastgelegd in functie van de aard van de organisatie en de wensen van de klant. In ieder geval is er steeds een Business Impact Analyse, die als specifieke inventaris en risk assessment als fundament dient voor een uitgeschreven stappenplan (zie ook: intern noodplan). 

Resultaat

G4S Training & Consultancy Services levert u een bruikbaar business contiunty plan af. Dit dient regelmatig getest en herzien te worden. De klant kan dit zelf of met onze assistentie up-to-date houden. 

Voor Wie

Management & safetyverantwoordelijken van de site. 

Vereiste Voorkennis

Geen.

G4S Training & Consultancy Services is een vergunde onderneming voor veiligheidsadvies. Dit kan een belangrijk argument zijn naar uw verzekeraar. 
 

Contact


G4S Belgium

SECURE CONSULTANCY & SAFETY SOLUTIONS
^