Wie zijn we?

G4S Academy is een beweging van enthousiaste Specialists die hun rijke ervaring en kennis ten dienste stellen van klanten en medewerkers die nood hebben aan extra informatie over een specifiek onderwerp. Die kennisdeling is gebaseerd op vier pijlers: Consulting, Publication,
Education en Network. 

Consulting: onze Specialists treden op als adviseurs binnen hun kennisdomein(en). Als klant kan u via G4S Academy beroep doen op de kennis van een Specialist om beter geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen. Momenteel hebben we Specialists in, onder andere, de volgende domeinen: GDPR, drones, (brand)evacuatie, security, x-ray, preventie, crisismanagement, eerste hulp, maritieme bewaking … 

Education: als partner van G4S bent u welkom op de seminaries, workshops en meetings die G4S Academy jaarlijks organiseert. Via die contactmomenten houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op de markt en blijven we zelf, dankzij uw input, up-to-date over uw bezorgdheden en uitdagingen. Op basis daarvan kunnen we onze diensten nog beter aanpassen aan uw noden.

Publication: G4S is natuurlijk mee met haar tijd. Daarom informeren we u maar al te graag via de digitale weg. Voor ons maandelijks magazine hoeft u de deur niet uit: u vindt het gewoon hier op deze website of, nog gemakkelijker, u ontvangt het op kantoor in uw mailbox. 

Network: G4S Academy wil een ontmoetingsplek creëren waar professionals in de safety & security terecht kunnen om met elkaar van gedachten te wisselen. Wenst u meer informatie over G4S Academy of wilt u graag praten met een Specialist? Neem contact met ons op via g4sacademy@be.g4s.com.

 

Contact

G4S Academy

Koning Boudewijnlaan 30 – 1800 Vilvoorde
^