Patruliavimas

Atliekame objektų planinę patikrą

Teikiant patruliavimo paslaugą, „G4S Lietuva" greitojo reagavimo (GRG) ekipažas periodiškai patikrina kliento objektą - įvertina situaciją patalpose bei pastato išorėje. Pastebėjęs pažeidimus, GRG ekipažas informuoja apie tai „G4S Lietuva“ centrinį valdymo pultą (CVP) ir imasi visų leistinų priemonių, kad nebūtų padaryta dar didesnė žala. CVP operatorius, gavęs iš patruliuojančio ekipažo pranešimą apie incidentą ar avariją kliento objekte, nedelsiant iškviečia specialiąsias tarnybas ir praneša apie įvykį klientui.

patruliavimas

tai kliento objekto (pastatų/teritorijos) patikrinimas keletą kartų per parą, pagal tam tikrą, su klientu suderintą laiko grafiką.
^