Elektroninė apsauga

Elektroninė apsauga, tai:

  • patikima Jūsų patalpų ir turto apsauga,
  • greitas ir efektyvus reagavimas bei pagalba įsilaužimo į patalpas ar teritoriją atveju,
  • greitas perspėjimas avarijų ar gaisro atveju, specialiųjų gelbėjimo tarnybų skubus iškvietimas,
  • vagysčių prevencija.

Pulto operatorius, gavęs apsaugos sistemos suveikimo signalą iš saugomo objekto, radijo ryšio pagalba nedelsdamas informuoja arčiausiai esantį greitojo reagavimo ekipažą, suteikdamas jam išsamią informaciją:

  • objekto pavadinimą,
  • adresą,
  • signalo pobūdį,
  • spindulio ir zonos suveikimo vietą.

Atvykęs ekipažas imasi visų būtinų ir įstatymais leidžiamų priemonių kliento gyvybei, sveikatai ir turtui išsaugoti.

Sutarčių dokumentai, galiojantys nuo 2018-09-01 naujiems klientams, nuo 2018-11-01 - esamiems klientams:

- Apsaugos sutarties bendroji dalis

- Elektroninės apsaugos paslaugos teikimo taisyklės

- Elektroninės apsaugos (stebėsenos) paslaugos teikimo taisyklės

- Papildoma elektroninės apsaugos paslaugų teikimo sąlyga Nr. 1 (Įrangos suteikimas apsaugos paslaugoms teikti)

- Papildoma elektroninės apsaugos paslaugų teikimo sąlyga Nr. 2 (Įrangos įrengimas ir pardavimas)

Jūsų objekte įrengta vietinė apsaugos ir gaisro signalizacija telefonu, Internetu, radijo ar GPRS ryšiu pajungiama į "G4S Lietuva" valdymo centrą.

Informaciją apie būsto apsaugą rasite WWW.SAUGUSNAMAI.LT
^