Apsauga nuo COVID-19

Lietuvai susidūrus su koronaviruso COVID-19 plitimu šalyje ir įvedus karantino apribojimus, naujus išbandymus tenka patirti visoms organizacijoms. Įmonės turi ne tik skubiai spręsti su viruso plitimu susijusias dabartines problemas, bet ir pasirengti naujoms galimų pandemijų bangoms, kurios taps viena iš mūsų kasdienybės ir verslo rizikos dalių.
^