ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Υπηρεσίες ασφαλείας ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες και ιδιαοτερότητες του Δημοσίου

Η G4S εξειδικεύεται στην κατανόηση και ανάλυση υπαρχόντων και μελλοντικών κινδύνων που απασχολούν τους πελάτες της -κυβερνήσεις, πολυεθνικές εταιρείες και ιδιώτες σε όλο τον κόσμο και εξασφαλίζει λύσεις ασφαλείας προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του Δημοσίου

Δημόσιοι Φορείς & Οργανισμοί με ξεχωριστές ιδιαιτερότητες (εκτεταμένο μήκος περιμέτρου, εκτεθειμένοι χώροι, αυξημένη συνάθροιση κοινού, παρεμβάλλοντες αστικοί χώροι) έχουν αναθέσει στην G4S την φύλαξη των χώρων και εγκαταστάσεών τους ή την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και 24ωρη παρακολούθηση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, έχοντας εμπιστοσύνη στην επιτυχή υλοποίησή τους από το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας.
Αδιαμφισβήτητο κριτήριο προηγμένης τεχνογνωσίας (Know How) και υψηλής Διοικητικής υποστήριξης και Οργάνωσης, αποτελεί το γεγονός ότι η ανάθεση των Έργων αυτών έγινε κατόπιν συμμετοχής μας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς με προδιαγραφές υψηλού επιπέδου και αυξημένων τεχνικών απαιτήσεων.
Ενδεικτικά, η G4S παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΔΕΚΟ, Δήμους, Μουσεία, Ολυμπιακά Ακίνητα, Υπουργεία, Νοσοκομεία, ΗΣΑΠ, κλπ.

επικοινωνια

επικοινωνΗστε μαζι μασ
Handshake infographic

Γενικεσ πληροφοριεσ

^